Zakres działań

Rada została utworzona w 1963 r. Od tego czasu do jej zadań należy:

  • reprezentowanie społecznego ruchu naukowego;
  • podejmowanie działań służących rozwojowi nauki i jej upowszechnianiu w ramach prowadzonej przez towarzystwa naukowe działalności statutowej;
  • przygotowywanie - dla władz Akademii i władz państwowych - opinii dotyczących społecznego ruchu naukowego i jego udziału w ogólnej polityce naukowej i edukacyjnej państwa.

Sprawozdania z działalności z lat 2003-2022: