Przedmowa

Z początkiem lat 70. ubiegłego stulecia Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, spełniając zadania placówki naukoznawczej, podjęła się realizacji wydawnictwa encyklopedyczno-dokumentacyjnego pt. „Słownik polskich towarzystw naukowych”. Koncepcja tego przedsięwzięcia zakładała przygotowanie i opublikowanie kilkutomowego dzieła, które miało objąć w miarę pełne opracowanie uwzględniające aktualny stan badań dotyczące polskich towarzystw naukowych i upowszechniających naukę działających obecnie i w przeszłości na ziemiach polskich; przewidywano też odrębną część poświęcić towarzystwom działającym na obczyźnie.

Tak ukształtowana koncepcja stwarzała możliwość ogarnięcia całokształtu społecznego ruchu naukowego od początków jego powstania do czasów współczesnych. Sukcesywnie gromadzono materiały, na podstawie których wyspecjalizowana jednostka Biblioteki, a mianowicie Pracownia Słownika Polskich Towarzystw Naukowych, przygotowywała syntetyczne hasła o poszczególnych towarzystwach według przyjętego schematu (układu noty).

Towrzystwa naukowe ogólne

Towrzystwa naukowe specjalistyczne

Stowarzyszenia naukowo-techniczne

Aneks