10 grudnia 2021 roku odbyła się druga część konferencji pt. „Komunikacja w nauce. Komunikowanie wiedzy. Rola towarzystw naukowych”. W konferencji wzięło udział czterech prelegentów oraz 26 uczestników.

W trakcie pierwszego panelu uczestnicy wideokonferencji wysłuchali wystąpień dr hab. Diany Pietruch-Reizes, prof. UJ oraz dr hab. Pawła Nowaka, prof. UMCS.

Profesor Pieruch-Reizes wygłosiła referat pt. „Kod interdyscyplinarności w nauce o informacji”. W jego trakcie odniosła się do takich zagadnień jak skomplikowanie dyskursu naukowego, pokrewieństwo semantyczne interdyscyplinarności oraz kreatywności, a także do długofalowych korzyści płynących ze współpracy naukowców reprezentujących różne dziedziny. Profesor zauważyła, że podział na klasyczne science i humanities nie już dzisiaj tak wyraźny. Od lat obserwujemy bowiem postępującą integrację środowisk naukowych. Interdyscyplinarność przestaje być wobec tego postrzegana jako ulotna moda, ale zaczyna być realną, choć trudną do wypracowania, koniecznością.

Profesor Nowak skierował zaś uwagę odbiorców na potrzebę świadomego wykorzystywania metaforyki w języku popularyzatorów nauki. W wystąpieniu pt. „Od informacji przez interpretację do komunikacji. Metaforologia w popularyzacji nauki” omówił najpierw istotę zwrotu narracyjnego, aby następnie przejść do charakterystyki obrazowych schematów prezentacji informacji, które równocześnie pobudzają wyobraźnię odbiorców i nie zubożają przedstawianych wyników badań. Za najskuteczniejsze środki wyrazu zostały w tym kontekście uznane metafory odnoszące się do walki, mostu, widowiska oraz podróży. Prelegent podkreślił też, że aby wybrana metaforyka mogła zostać uznana za skuteczną musi, po pierwsze, dać się zrozumieć (nie może być zbyt specjalistyczna i skomplikowana), a po drugie – nie może na siebie zwracać uwagi.

Drugi panel konferencji został poświęcony omówieniu kwestii praktycznych związanych z prowadzeniem komunikacji zapośredniczonej przez strony internetowe oraz media społecznościowe.

W pierwszym wystąpieniu dr Karolina Burno-Kaliszuk oraz mgr Sylwia Skotnicka przybliżyły zebranym założenia projektowania treści zorientowanych na użytkownika. Po krótkiej charakterystyce możliwych sposobów identyfikowania odbiorców materiałów medialnych i posiadanych przez nich potrzeb, prelegentki zwróciły uwagę na główne obszary informacyjne stron internetowych towarzystw naukowych: aktualności, profile członków, regulaminy, rekrutację członków, dane kontaktowe i wiadomości dla mediów. Z kolei mgr Kinga Ludwik przybliżyła zebranym zasady działania algorytmów Facebooka i sposobów, w jakie towarzystwa mogą wykorzystywać publikacje społecznościowe do promocji własnych wydarzeń. W wystąpieniu odniosła się także do kwestii doboru grupy docelowej oraz dostosowanych do niej narzędzi komunikacyjnych, w tym systemu reklam.

Grudniowa konferencja była kontynuacją spotkania, które odbyło się pod tym samym tytułem 28 maja 2021 r. Oba wydarzenia zostały objęte patronatem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN oraz Rady Upowszechniania Nauki działającej przy Prezydium PAN.

W 2022 roku planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.