Towarzystwo Naukowe Płockie obchodzi w 2020 r. dwusetną rocznicę utworzenia. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń w ciągu całego roku. Panująca epidemia znacznie zmodyfikowała pierwotne plany. Zachowując zasady reżimu sanitarnego udało się jednak przeprowadzić główne uroczystości, które odbyły się 17 października 2020 r.

Pamiątkowa fotografia laureatów wyróżnienia

O godz. 10.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. marsz. S. Małachowskiego rozpoczęło się Otwarte Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Płockiego. Po odśpiewaniu Hymnu Miasta Płocka i Hymnu TNP, prof. Zbigniew Kruszewski, Prezes Towarzystwa wygłosił okolicznościowy referat. Następnie wręczono dyplomy Członka Honorowego TNP prof. Iwonie Hofman – Przewodniczącej Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz dr. Tomaszowi Makowskiemu – Dyrektorowi Biblioteki Narodowej.

Wiceprezes PAN prof.dr hab. Romuald Zabielski uhonorował Towarzystwo Naukowe Płockie oraz Prezesa TNP prof.dr. hab. Zbigniewa Kruszewskiego, prestiżowymi Medalami Polskiej Akademii Nauk. Ważnym momentem uroczystości były także wystąpienia gości, m.in. marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, biskupa płockiego Piotra Libery oraz odczytanie wielu listów gratulacyjnych, w tym od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Pamiątkowa fotografia uczestników w trakcie prelekcji w Auli

Kolejnym zaplanowanym programem uroczystości było otwarcie o godz. 12.00 wystawy „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego” w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na ekspozycji zaprezentowano najcenniejsze obiekty o randze arcycymeliów w wymiarze światowym ze zbiorów Towarzystwa, m.in. pierwodruk dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium (1543), inkunabułowe wydanie La Commedia Dantego Aligieri (1487), czy grafikę, pochodzącą z kolekcji Los Caprichos Fransisco Goi (1799). Symboliczna liczba 200 obiektów ma na celu podkreślenie rangi jubileuszu najstarszego towarzystwa naukowego w Polsce oraz pokazanie zbiorów po raz pierwszy w tak szerokim stopniu.

Uczestnicy jubileuszu w trakcie wernisażu

Po wernisażu, w sali konferencyjnej Towarzystwa Naukowego Płockiego odbyła się nieformalna, końcowa część uroczystości, na której wszystkim uczestnikom wręczono upominki w postaci okolicznościowych wydawnictw TNP, m.in. ekskluzywny katalog wystawy „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego”.

Sponsorem uroczystości był PKN ORLEN SA. Wsparcia finansowego udzielił również Samorząd Województwa Mazowieckiego.