♦ Pobierz formularz zgłoszeniowy [MS Word]

♦ Pobierz formularz publikacji [MS Word]

♦ Pobierz ankietę towarzystw naukowych [MS Word]