Rada Towarzystw Naukowych, działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zaprasza do udziału w obradach konferencji „Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie, mieszczącym się przy ul. Nowy Świat 72.

 

Program konferencji:

 • godz. 11.00 Otwarcie – prof. dr hab. Iwona HOFMAN
 • godz. 11.10-11.55 Referaty
  • godz. 11.10-11.25 Rola społecznego ruchu naukowego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – prof. dr hab. Zbigniew KRUSZEWSKI
  • godz. 11.25-11.40 Wkład towarzystw naukowych ogólnych i regionalnych oraz towarzystw specjalistycznych w rozwój dyscyplin i dziedzin nauki – prof. dr hab. Stanisław KUNIKOWSKI
  • godz. 11.40-11.55 Status prawny funkcjonowania społecznego ruchu naukowego w świetle ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” – prof. dr hab. Iwona HOFMAN
 • godz. 11.55-12.30 Wystąpienia zaproszonych gości
 • godz. 12.30-13.00 Przerwa kawowa
 • godz. 13.00-14.00 Dyskusja panelowa: Towarzystwa ogólne, towarzystwa specjalistyczne w naukach społecznych i humanistycznych. Wprowadzenie i prowadząca: prof. dr hab. Diana PIETRUCH-REIZES
 • godz. 14.00-14.30 Przerwa obiadowa
 • godz. 14.30-16.30 Dyskusja panelowa
  • godz. 14.30-15.10 Towarzystwa specjalistyczne w naukach biologicznych, rolniczych i leśnych. Wprowadzenie i prowadzący: prof. dr hab. Andrzej GRZYWACZ
  • godz. 15.10-15.50 Towarzystwa specjalistyczne w naukach ścisłych i technicznych, stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT. Wprowadzenie i prowadzący: prof. dr hab. Wiesław NAGÓRKO
  • godz. 15.50-16.30 Towarzystwa specjalistyczne w naukach medycznych. Wprowadzenie i prowadzący: prof. dr hab. Zbigniew CZERNICKI
 • godz. 16.30-17.00 Podsumowanie obrad (ewentualnie przyjęcie Uchwały, stanowiska). Prowadząca: prof. dr hab. Iwona HOFMAN

Element ilustracyjny: sala konferencyjna wypełniona ludźmi