KOMUNIKAT
III Kongres Towarzystw Naukowych
Społeczny wymiar działalności towarzystw naukowych
Gdańsk, 20-22 października 2022 r.

Cel
Celem III Kongresu Towarzystw Naukowych jest dyskusja nad znaczeniem uczestnictwa towarzystw naukowych i stowarzyszeń naukowo-technicznych w kształtowaniu świadomości społecznej oraz nad ich rolą w rozwoju nauki, kultury i gospodarki w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym. Przedmiotem refleksji będzie także aktualne miejsce społecznego ruchu naukowego w systemie nauki  i państwa.

Organizatorzy
Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Gdańskie Towarzystwo Naukowe

Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – przewodniczący
prof. dr hab. Iwona Hofman – przewodnicząca
mg inż. Tadeusz Majsterkiewicz – sekretarz
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
dr hab. Andrzej Kansy, prof. AM
dr hab. Beata Krawczyk, prof. PG
mgr Izabela Borys
mgr Joanna Mizeraczyk
mgr Sylwia Skotnicka

Miejsce i terminy
Miejsce Kongresu: Gdańsk
Termin Kongresu: 20-22 października 2022 r.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesłać na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 10 lipca 2022 r.

a href="/images/news_files/Formularz_zgłoszeniowy_KTN_2022.docx""Pobierz formularz zgłoszeniowy [MS Word]

Proponowane sesje problemowe

 1. Rola i zadania towarzystw naukowych w kształtowaniu postaw i świadomości społecznej.
 2. Towarzystwa naukowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT na rzecz rozwoju gospodarki. Ocena wkładu towarzystw naukowych w rozwój nauk technicznych i ścisłych oraz gospodarki kraju i regionów.
 3. Rola Polskiej Akademii Nauk i Rady Towarzystw Naukowych w społecznym ruchu naukowym.
 4. Zadania towarzystw naukowych w rozwoju i upowszechnianiu nauki. Społeczny ruch naukowy w systemie polskiej nauki. Wpływ towarzystw naukowych na rozwój nauki w Polsce. Ocena wkładu towarzystw naukowych w upowszechnianie nauki oraz organizację kongresów i konferencji upowszechniających naukę. Wkład towarzystw w nowoczesne formy upowszechniania nauki (festiwale nauki, pikniki naukowe).

Publikacja
Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji zbiorowej. Wyboru tekstów dokonają redaktorzy tomu. Przygotowane do druku referaty (zgodnie z wymaganiami edytorskimi) należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 30 listopada 2022 r. Do przesyłki elektronicznej należy dołączyć skan formularza publikacji podpisanego przez Autora.

Pobierz formularz publikacji [MS Word]

- verte -

Wymagania edytorskie
Warunkiem zakwalifikowania materiału do druku jest spełnienie poniższych wymogów:

 • plik tekstowy w formacie *doc (Word 97 lub wyższy + fonty specjalne, wprowadzone przez Autora);
 • czcionka 12 punktów Times New Roman;
 • interlinia 1,5 wiersza;
 • lewy margines 2,5 cm, pozostałe ok. 2,5 cm;
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym;
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron (paginacja);
 • ryciny przeznaczone do publikacji muszą mieć dobrą jakość, ujednoliconą formę i opisy;
 • każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze);
 • fotografie – pliki *tif o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi;
 • wykresy – wykonane w Corel Draw lub Microsoft Excel (jeśli muszą być w trakcie prac poddawane edycji);
 • opisy bibliograficzne należy podawać w jednolitej formie i stosować konsekwentnie wybrany sposób zapisu.

 Patronat medialny:

577c583b e0e6 4519 8861 d26de216e991