Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinariach, które organizuje Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne.

ptfit logo


26 marca 2021 r., godz. 11:00
Dr hab.Piotr Boroń
Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pochodzenie i rozprzestrzenianie się Dothistromaseptosporumw Polsce i na świecie
Oddział PTFit w Krakowie

23 kwietnia 2021 r., godz. 12:30
Dr Marek Kopacki
Katedra Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wykorzystanie plazmy niskotemperaturowej w ochronie roślin
Oddział PTFit w Lublinie

21 maja 2021 r., godz. 12.00
Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Wpływ stresów abiotycznych na zawartość związków fenolowych w roślinach i ich aktywność przeciwutleniająca
Oddział PTFit w Olsztynie

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń są publikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego: www1.up.poznan.pl/ptfit/

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym o najnowszej publikacji Towarzystwa Płockiego - księżce „Dzieje Płocka, tom 3: Historia miasta w latach 1945-2020” pod redakcją dr. Grzegorza Gołębiewskiego i dr. Tomasza Piekarskiego.

Obejrzyj film na YouTube.com

Stopklatka z materiału filmowego na YouTube.com

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 21 września 2020 r. zmarł
prof. dr hab. Julian ŁAWRYNOWICZ

Profesor Ławrynowicz - zdjęcie portretowe

wybitny działacz społecznego ruchu naukowego,
wieloletni (w latach 1984 – 2014) członek Rady Towarzystw Naukowych
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
w tym przez okres 6 kadencji członek Prezydium Rady,
przewodniczący Rady Programowej czasopisma Problemy Społecznego
Ruchu Naukowego (w latach 1994 – 1998), autor wielu artykułów poświęconych
działalności towarzystw naukowych w Polsce i systemów dotowania
towarzystw naukowych w krajach ościennych (Czechy, Słowacja, Ukraina, Niemcy, Finlandia),
członek zagraniczny Polskiego Towarzystwa Naukowego w Żytomierzu (od 2001 r.),
członek honorowy i wieloletni członek Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego
(w latach 1983-1996 sekretarz generalny ŁTN),
niezwykle oddany działalności na rzecz Towarzystwa i społecznego ruchu naukowego.

Nauka polska i społeczny ruch naukowy straciły wybitnego naukowca i działacza.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają
Przewodnicząca i członkowie Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN

Towarzystwo Naukowe Płockie obchodzi w 2020 r. dwusetną rocznicę utworzenia. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń w ciągu całego roku. Panująca epidemia znacznie zmodyfikowała pierwotne plany. Zachowując zasady reżimu sanitarnego udało się jednak przeprowadzić główne uroczystości, które odbyły się 17 października 2020 r.

Pamiątkowa fotografia laureatów wyróżnienia

19 września 2020 r. w trakcie Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych wybrano nowy Zarząd Towarzystwa. W jego skład weszli prof. dr hab. Jan Twardoń, który będzie pełnił funkcję Prezesa, oraz prof. dr hab. Jarosławo Kaba – Wiceprezes.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi oraz dziękujemy ustępującym władzom PTNW za trud włożony w prace na rzecz rozwoju Towarzystwa!

W związku z panującą epidemią wirusa COVID-19, w imieniu Organizatorów informujemy, że ogłoszony w styczniu 2020 r. program wydarzeń z okazji 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego stracił aktualność. Dwudniowe, główne obchody rocznicowe, w ramach których przewidziano m.in. konferencję Społeczny ruch naukowy…, nie odbędą się w czerwcu 2020 r. Zarząd TNP został zmuszony do zmiany daty uroczystości. Konferencja oraz inne zaplanowane wydarzenia odbędą się wczesną jesienią, a ich dokładny termin zostanie jeszcze podany.

Przesłane przez Państwa zgłoszenia udziału w konferencji zachowują ważność. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji i wydarzeniach towarzyszących zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Towarzystwa Naukowego Płockiego: www.tnp.org.pl/200.lat.2.html.

Prezydium Zarządu Głównego PTP wystosowało do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów stanowisko w sprawie egzaminów zewnętrznych po szkole podstawowej i egzaminu maturalnego. PTP uważa, podobnie jak KNP PAN, że należy odwołać egzaminy zewnętrzne na poziomie szkół podstawowych i zastąpić je konkursem świadectw. W odniesieniu do tegorocznego egzaminu maturalnego PTP proponuje podjęcie pilnych decyzji o zmianie kalendarza egzaminów. W centrum uwagi należy postawić dobro młodzieży, ich rodzin i nauczycieli. PTP wskazuje, że w sytuacji braku zadowalających efektów w walce w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce egzamin ten też trzeba będzie odwołać i przemyśleć wówczas, czy i na ile można zastąpić go konkursem świadectw. PTP ukazuje dylematy, przed którymi stajemy, a o uwzględnienie których w przyszłych decyzjach został poproszony Prezes Rady Ministrów.

Tekst stanowiska [PDF]

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego