Towarzystwo Naukowe Płockie obchodzi w 2020 r. dwusetną rocznicę utworzenia. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń w ciągu całego roku. Panująca epidemia znacznie zmodyfikowała pierwotne plany. Zachowując zasady reżimu sanitarnego udało się jednak przeprowadzić główne uroczystości, które odbyły się 17 października 2020 r.

Pamiątkowa fotografia laureatów wyróżnienia

O godz. 10.00 w Auli Liceum Ogólnokształcącego im. marsz. S. Małachowskiego rozpoczęło się Otwarte Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Naukowego Płockiego. Po odśpiewaniu Hymnu Miasta Płocka i Hymnu TNP, prof. Zbigniew Kruszewski, Prezes Towarzystwa wygłosił okolicznościowy referat. Następnie wręczono dyplomy Członka Honorowego TNP prof. Iwonie Hofman – Przewodniczącej Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN, Adamowi Struzikowi – Marszałkowi Województwa Mazowieckiego oraz dr. Tomaszowi Makowskiemu – Dyrektorowi Biblioteki Narodowej.

Pamiątkowa fotografia uczestników w trakcie prelekcji w Auli

Kolejnym zaplanowanym programem uroczystości było otwarcie o godz. 12.00 wystawy „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego” w siedzibie Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Na ekspozycji zaprezentowano najcenniejsze obiekty o randze arcycymeliów w wymiarze światowym ze zbiorów Towarzystwa, m.in. pierwodruk dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium (1543), inkunabułowe wydanie La Commedia Dantego Aligieri (1487), czy grafikę, pochodzącą z kolekcji Los Caprichos Fransisco Goi (1799). Symboliczna liczba 200 obiektów ma na celu podkreślenie rangi jubileuszu najstarszego towarzystwa naukowego w Polsce oraz pokazanie zbiorów po raz pierwszy w tak szerokim stopniu.

Uczestnicy jubileuszu w trakcie wernisażu

Po wernisażu, w sali konferencyjnej Towarzystwa Naukowego Płockiego odbyła się nieformalna, końcowa część uroczystości, na której wszystkim uczestnikom wręczono upominki w postaci okolicznościowych wydawnictw TNP, m.in. ekskluzywny katalog wystawy „Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego”.

Sponsorem uroczystości był PKN ORLEN SA. Wsparcia finansowego udzielił również Samorząd Województwa Mazowieckiego.