Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest organizatorem X Kongresu Ekonomistów Polskich, który odbędzie się pod hasłem „Ekonomiści dla rozwoju” 28-29 listopada 2019 r. w Warszawie, w Hotelu „Sheraton”.

Celem Kongresu jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych poświęconych analizie istoty i przyczyn nowych zjawisk w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej, z uwzględnieniem wyzwań globalnych oraz aspektów prognostycznych. W dyskusji wezną udział ekonomiści, praktycy, politycy oraz reprezentanci innych dyscyplin naukowych.

Program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej:
kongresekonomistow.pl