W dniach 19-21 września 2019 roku odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS). Tematem przewodnim Kongresu była „Siła mediów: ludzie – organizacje – technologie” („Media Power: People – Organisations – Technologies”). Gospodarzem istotnego dla medioznawców wydarzenia był Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Paneliści podczas obrad plenarnych

fot. Paweł Brzeziński

W V Kongresie wzięło udział ponad 250 prelegentów z różnych ośrodków badawczych z Polski i ze świata, a także eksperci z branży mediów. Program Kongresu objął blisko 40 paneli tematycznych (w tym 2 sesje plenarne), 3 sesje zorganizowane w formule okrągłego stołu oraz wykład otwarty.

W trakcie Kongresu wręczono nagrody w dorocznych konkursach, odbywających się pod patronatem PTKS. Laureatką 11. edycji konkursu „DOKTORAT ‘18” została dr Maria Wąsicka-Sroczyńska, autorka rozprawy doktorskiej „Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej” napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Walasa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). W tej edycji Kapituła konkursu przyznała także wyróżnienie dla dr Róży Norström za dysertację „The Coverage of the Russian-Ukrainian Conflict by the Polish Media (2014-2015)”, której promotorką była prof. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski). Z kolei laureatkami 2. edycji konkursu „Media and Democracy Karol Jakubowicz Award” zostały dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) za monografię „Strategie komunikowania podmiotów politycznych w Polsce w mediach społecznościowych” (Wyd. UMCS, Lublin 2018) oraz dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska (Uniwersytet Warszawski) za monografię „Zakaz publikacji w prasie danych i wizerunku osób publicznych podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo” (Wyd. ASPRA, Warszawa 2018).

Sala obrad wypełniona słuchaczami

fot. Paweł Brzeziński

Drugiego dnia Kongresu odbył się V Walny Zjazd PTKS, poprzedzony zebraniami poszczególnych sekcji badawczych PTKS. W czasie Zjazdu dokonano wyboru władz towarzystwa na V kadencję (2019-2022): prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej, a także redaktora naczelnego „Central European Journal of Communications”. Prezesem PTKS została ponownie wybrana prof. Iwona Hofman (UMCS), a nowym redaktorem naczelnym „CEJC” został dr hab. Michał Głowacki (UW). W wyniku głosowania w skład zarządu weszli natomiast: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (UMCS), ks. prof. Michał Drożdż (UPJPII), prof. UJ, dr hab. Agnieszka Hess (UJ), dr hab. Katarzyna Kopecka-Piech (UWr), dr hab. Małgorzata Łosiewicz (UG) oraz dr hab. Marek Mazur (UŚ). Do Komisji rewizyjnej wybrani zostali zaś: dr hab. Maria Łoszewska-Ołowska (UW), dr Bartłomiej Łódzki (UWr), dr hab. Szymon Ossowski (UAM), dr Agnieszka Walecka-Rynduch (UP im. KEN) i dr Mirosława Wielopolska-Szymura (UŚ).

Zdjęcie pamiątkowe uczestników kongresu

fot. Paweł Brzeziński

V Kongres PTKS był objęty patronatem honorowym Prezydenta miasta stołecznego Warszawa – dr. Rafała Trzaskowskiego oraz patronatem medialnym telewizji Polsat News, radia TOK FM oraz dziennika „Rzeczpospolita”.

Partnerem wydarzenia był Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.