Drukuj

Rada Towarzystw Naukowych, działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zaprasza do udziału w obradach konferencji „Przyszłość towarzystw naukowych w świetle postanowień ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”.

Konferencja odbędzie się 28 listopada 2019 r. (czwartek) w Sali Okrągłego Stołu w Pałacu Staszica w Warszawie, mieszczącym się przy ul. Nowy Świat 72.

 

Program konferencji:

Element ilustracyjny: sala konferencyjna wypełniona ludźmi