Kongres Towarzystw Naukowych to spotkanie, którego celem jest ukazanie i ocenienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój kraju i lokalnych społeczności. 

Pierwszy Kongres odbył się w dniach 17-18 września 2013 r. w Warszawie pod hasłem „Towarzystwa naukowe w Polsce – dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie", a drugi – w dniach 14-15 września 2018 r. w Poznaniu pod hasłem „Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej”.

Więcej informacji: